Inspirujemy do innowacji

Doradztwo - konsultacje branżowe

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Smart Grid

Przyszłość przed nami...

Cele Stowarzyszenia Innowacyjne Rozwiązania w Energetyce

Jak działamy ?

Doradztwo naukowo-techniczne

Doradztwo i konsultacje naukowo-techniczne w zakresie efektywnego wykorzystania i zarządzania energią, ochrony środowiska a także pomoc w inicjowaniu warunków społeczno-ekonomicznych, sprzyjających wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Konferencje, seminaria i eventy

Popularyzacja innowacyjnych rozwiązań służących poprawie efektywności użytkowania energii oraz ochrony środowiska podczas organizowanych targów, seminariów, konferencji i innych wydarzeń.

Edukacja - Szkolenia i kursy

Prowadzenie specjalistycznych szkoleń, kursów, egzaminów, umożliwiających uzyskanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych oraz podnoszenie poziomu tzw. "kultury technicznej" i wiedzy formalno -prawnej w energetyce i budownictwie.

Stowarzyszenie Innowacyjne Rozwiązania w Energetyce, używające skróconej nazwy SIRE, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, działającym na rzecz gospodarki energetycznej, w dziedzinie poprawy efektywności użytkowania i zarządzania energią, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Wspólnie możemy osiągnąć więcej...